Algemene voorwaarden

Identiteit van de Verkoper

Blue Vapery is een onderdeel van DDBM Comm.V.
Kloosterstraat 61, 9190 Stekene
info@bluevapery.be
BE 0845.118.141

Inleiding

De hieronder gedefinieërde algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële en contractuele verbintenissen tussen de consument en de ondernemer.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en alle merken vertegenwoordigd door DDBM Comm. V met uitzondering van expliciete, vooraf geschreven vermelding op de specifieke productpagina.

Door onze websites te bezoeken gaan wij er van uit dat u de algemene voorwaarden nagelezen hebt en deze zonder voorbehoud accepteert.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De aangeboden producten worden voldoende gedetailleerd beschreven en afgebeeld om een goede beoordeling door de consument mogelijk te maken. De weergegeven producten kunnen op gebied van kleuren, afmetingen en ontwerp afwijken van het daadwerkelijk uiterlijk.

DDBM Comm. V is niet gebonden door vergissingen of fouten in het aanbod.

U kan de historiek van uw bestellingen raadplegen via de Blue Vapery website.

Beperkingen

Aankopen door personen onder de leeftijd van 16 is niet toegestaan.

DDBM Comm. V verkoopt geen producten aan minderjarigen. DDBM Comm. V behoudt zich het recht voor om een verkooptransactie op basis van eigen inzicht, waar zij redelijkerwijs vindt dat de koper producten koopt namens een minderjarige te annuleren.

Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden zijn als volgt, per type artikel:

Gebruiksartikelen: DOA garantie.  Gebruiksartikels zijn: clearomizers, coils, drip tips.
Liquids: DOA garantie.  Liquids zijn alle e-liquids (vloeistoffen).
HardwareHier geldt er 3 maanden garantie (gerekend vanaf de ontvangst van het product).  Onder hardware valt: mods, batterijen, batterijladers,…

DOA, Dead On Arrival: als de goederen niet werken bij de ontvangst.

Data Protection
Ons beleid is dat klant gegevens NOOIT aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Opmerking
De aankoop van producten van Blue Vapery (DDBM Comm. V) wordt gedaan onder deze voorwaarden en bepalingen. Door het bezoeken van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.
Online en verzending

Vanaf 17/01/2017 is het bij Belgische wet verboden e-sigaret goederen en accessoires te verzenden.  Blue Vapery zal bijgevolg geen goederen meer verzenden.

Beschrijvingen
De beschrijvingen en foto’s op de website zijn een leidraad voor de stijl en uitstraling van onze producten. Wij proberen om deze zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor minieme verschillen.
Aansprakelijkheid
Voor zover toegestaan door de wet, accepteert DDBM Comm. V geen aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of schade die voortvloeit uit de diensten of producten verkocht of waarnaar wordt verwezen op deze site onder de volgende omstandigheden:
  • voor verliezen die niet te voorzien waren voor beide partijen wanneer de aankoop werd gedaan
  • voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door een tekortkoming aan de zijde van DDBM Comm. V of hun leveranciers voor zakelijke verliezen en / of verliezen op andere consumenten.
Prijzen
De opgegeven prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW. Prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Prijswijzigingen worden alleen gedaan voor de opdracht. Rechten en heffingen zullen in rekening worden gebracht tegen tegen de tarieven die gelden op het tijdstip van verzending.
Jurisdictie
Dit contract worden uitgelegd en in alle opzichten door Belgisch recht en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de aankoop, worden geregeld in de jurisdictie van de rechtbanken in Gent, afdeling Dendermonde waar de klant bij dient te zijn.